E-Bülten’e kayıt olun

E-Posta:Artistanbul’da Çalışma İlkelerimiz ve Çalışan Uygulamaları

İçindekiler

 

 1. Çalışma İlkelerimiz Hakkında Bilmemiz Gerekenler
 2. Değerlerimiz
 3. İş Bütünlüğü
 4. Sorumlu Ticaret Uygulamaları
 5. Çalışma Ortamı ve Şirket İçi İlişkiler
 6. Çeşitlilik Yönetimi ve Ayrımcılık
 7. Çalışan Uygulamaları
 8. Artistanbul’da İç İletişim
 9. Kurucu Ortağımızdan Mesaj

 

1. Çalışma İlkelerimiz Hakkında Bilmemiz Gerekenler

1.1 Çalışma İlkelerimiz Nedir?

Artistanbul‘un kurumsal saygınlığı ve bütünlüğü, bizlerin buna uygun davranması ile mümkündür. Bu nedenle tüm karar ve eylemlerimizde, şirketimizin saygınlığını ve bütünlüğünü gözeterek, çalışma ilkelerimize uygun, doğru ve sağlam temellere oturmuş iş ve işlemlerde bulunup kararlar alırız.

Çalışma İlkelerimiz, bizlere işyerindeki ve işyeri dışındaki eylem ve davranışlarımızın, şirketimizin kurumsal kimliğine, menfaatlerine uygun olması ve hem kendimiz hem de diğer çalışma arkadaşlarımızın performansına olumsuz etki etmemesi konusunda rehberlik sağlar.

 

1.2 Kimler Uymalıdır?

Çalışma İlkelerimiz; Artistanbul’un çalışma ofisinde ve proje yaptığı müşteri şirketlerin lokasyonlarında, Artistanbul’a karşı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere hizmet veren tüm gerçek kişileri ve tüzel kişiler tarafından görevlendirilen tüm çalışanları kapsar.

 

1.3 Çalışma İlkelerimiz Neden Önemlidir?

Çalışma İlkelerimiz; kurumsal ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan eylem ve işlemlerin çalışanlarımız tarafından şirket içerisinde bilinmesi ve benimsenmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda Artistanbul’un şirket olarak, çalışma ortamının olumsuz etkilenmemesi ve ilkelerimize aykırı oluşabilecek durumlarda üzerine düşen sorumluluğu alması için gereklidir.

 

1.4 Farklı Ülkelerde İşimizi Yaparken, Kanun ve Yasal Düzenlemeler Nasıl Ele Alınacak?

Müşterilerimizin farklı ülkelerdeki çalışma ofislerinde, hizmet sağlarken de çalışma ilkelerimize uygun davranmaya özen gösteririz. Eğer çalışma ilkelerimizde yer alan standartlar, belirli bir yerel kanunla çelişmez ise, öncelikli sırada olur. Çeliştiği durumlarda da yerel kanun, çalışma ilkelerimizden daha katı bir standart talep ediyorsa, yerel kanunun gerekliliklerini uygularız.

 

1.5 Çalışma İlkelerimize Uyulması

Artistanbul çalışanları olarak bu ilkelerde öngörülen standartlara göre çalışılması gerektiğini biliriz. Artistanbul Üst Yönetimi de, bu çalışma ilkelerine uygun olmayan durumlarla karşılaşıldığında kanunlara, ilgili mevzuata ve insan haklarına uygun değerlendirme yapıp, karar alır.

 

2. Değerlerimiz

Artistanbul bir değerler şirketidir. İşimizi yaparken değerlerimizi bir kılavuz gibi hep elimizin altında tutar, hem onlara uygun şekilde davranır hem de davranılmasını bekleriz.

Değerlerimiz şunlardır:

 • Şeffaflık: Açık iletişim kurmak bizim için vazgeçilmezdir. Her düzeyde samimi ve dürüst iletişim kurmaya özen gösteririz. Bilgimizi paylaşır, farklı görüşleri destekleriz. Yapıcı ve farklı fikirlerin özgürce söylendiği ve değerlendirildiği bir ortamın oluşmasına özen gösteririz.
 • Güven: İş arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla güvene dayalı ilişkiler kurarız. İlişkilerimizde, açık ve saygılıyızdır. Başkalarının özel hayatlarına saygı gösteririz. Birbirimize değer verir, dinleriz.
 • Eğlence: Eğlenerek çalışmak, işlerimizi yaparken bir yandan da keyifli zaman geçirmek bizim için önemlidir. Şirket içerisinde kurulan ilişkiler profesyonellik çerçevesinde, seviyeli, saygılı ve sevecendir.
 • Açık Kaynak, Açık Standartlar: Artistanbul, kurulduğu ilk günden bugüne, geliştirdiği projelerde özgür/açık kaynak yazılım felsefesinden ve açık standartlardan yana oldu. Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz yazılım ve topluluk projelerinde ve şirket donanımlarında özgür yazılım bileşenlerini kullanmaya ve faydalandığımız bu yazılımlara katkıda bulunmaya özen gösteririz. Artistanbul, tam da bu nedenle, çalışanlarının “kurumdışı” özgür yazılım projelerine katkıda bulunmalarını destekler.

 

3. İş Bütünlüğü

3.1 Hediye Alma/Verme

Hediye alırken ve verirken, iş ilişkilerimizin olumsuz etkilenmeyeceğinden emin olmamız gereklidir.

Bizlere iş sebebiyle bağlantıda olduğumuz kişi, kurum ve kuruluşlardan özel günlerde hediyeler gelebilir. Hediye alıp vermek bir iş ilişkisinde iyi niyet göstermeye yardımcı olabilir ancak aynı zamanda ilişkide olduğumuz kişi veya şirkete karşı objektif kalmamızı da zorlaştırabilir. Bu nedenle hediye alma, limitler çerçevesinde kabul edilebilir.

Hediye kapsamına; tüm kişisel hediyeler, hediye çekleri, isme gönderilen ve Artistanbul’un faaliyet alanları dışındaki kurumsal olmayan etkinliklerin biletleri, seyahatler, restoranlarda verilen yemekler, otel konaklamaları ve arkadaş, akraba ve/veya yakınlar için adil olmayan iş teklifleri girer. Akraba ve/veya yakınlar için yapılan iş teklifleri, şeffaflık ilkemiz gereğince, şirket ortak ve genel müdürünün bilgisine sunulmalıdır.

Hediye alma/verme ilkelerine uygun olmayan hediyenin öncelikle ilgili kurum/kişiye iadesi gerçekleştirilir. İade alınmayan veya hediye iadesinin ilgili kurumla ilişkiyi bozabileceği durumlarda; 100 USD olarak belirlenmiş olan tutarı aşan tüm hediyeler, bağış vb gibi durumlarda kullanılmak üzere Genel Müdür’e teslim edilir. Üst Yönetim, bu kapsama giren hediyelerin nasıl değerlendirileceğine karar verme yetki ve inisiyatifine sahiptir.

 • Yapmamız Gerekenler:
  • Logolu, tanıtım amaçlı kurumsal malzemeler dahil olmak üzere, tüm hediyelerin bedelinin bir takvim yılı içerisinde 100 USD altında olduğundan emin olmak,
  • Hediyelerin bedellerinin tespiti için Genel Müdür’e danışmak,
  • Özel günlerde (yılbaşı, bayram vb.) ilgili alıcının iş adresine hediye gönderiliyorsa, “Artistanbul adına” hediye göndermek.
 • Yapmamamız Gerekenler:
  • Bedeli 100 USD üzerinde olan hediyeleri kabul etmek,
  • Nakit veya nakit karşılığı şeklindeki hediyeleri kabul etmek,
  • Hediyeleri bedelinden bağımsız olarak para, hediye çeki gibi maddi ve değişim değeri olan metalara çevirmek,
  • Müşteri ve/veya iş ortaklarımız ile birlikte, masrafı tamamen veya kısmen karşılanan davet, yurt içi-dışı seyahat, tatillere Genel Müdür’ün onayı olmadan çıkmak.

 

3.2 Tedarikçi/İş Ortağı Yönetimi

Artistanbul olarak ticari işlerini; profesyonelce ve ahlaklı bir şekilde yürüttüğü bilinen, itibarlı ve güvenilir tedarikçilerle/iş ortaklarıyla iş yapmamız gereklidir.

Tedarikçilerimizle/iş ortaklarımızla karşılıklı olarak açıklığa, işbirliğine ve desteğe dayanan profesyonel ortaklıklar yönetmeyi tercih ederiz. Bu nedenle; onlarla olan ilişkilerimiz; adalet ve sadakat temelleri üzerinde yer alır. Hangi tedarikçilerle çalışacağımıza yönelik değerlendirme aşamalarında, hem tedarikçi seçme hem de tedarikçilerle profesyonel bir şekilde çalışma sorumluluğumuz bulunduğunun bilincindeyizdir. Çalışma ilkelerimize uygun düşmeyen tedarikçileri/iş ortaklarını seçtiğimizde ve iş ilişkimizin devamında bu ilkelere uygun olmadığını fark ettiğimizde; ilgili partilerle iş ilişkimizde gereken önlemleri alırız.

 

4. Sorumlu Ticaret Uygulamaları

4.1 Şirket Varlıklarının Uygunsuz Kullanımı

Şirketimizin mülkü, varlıkları ve kaynakları bize iş amacıyla temin edilir. Şirket bilgisayarları, her türlü demirbaş ve gayri maddi varlıklar, şirket mülk ve varlıklarına örnek olarak gösterilebilir.

Bunların uygunsuz kullanımları şirketimizin kârlılığı, rekabet kapasitesi ve başarısı açısından büyük risk taşımaktadır. Şirket varlıklarında fiziksel varlıklarla birlikte şirket için son derece değerli olan gayri maddi varlıklar, fikri mülkiyet hakları, marka, marka imajı ve gizli bilgiler de bulunmaktadır. Bu nedenle bunların doğru, düzgün ve uygun şekilde kullanıldığından emin olmamız gerekir.

Bizlere emanet edilen şirket varlıklarını korumak ve korunmasına yardımcı olmak, her birimizin şahsi sorumluluğundadır. Bu sorumluluk gereğince her birimizin, şirket varlıklarının kaybolmasına, çalınmasına, yanlış kullanılmasına neden olabilecek her duruma ya da olaya karşı dikkatli olması beklenir.

 

4.2 Gizlilik ve Bilgi Yönetimi

Kurum kayıtlarımız, şirketimizin faaliyetleri ve kararları için değerli bilgiler içerir. Bu kayıtlar, aynı zamanda şirketimizin; yasal düzenlemelerin ve kanunların öngördüğü yükümlülüklerini yerine getirdiğini de gösterebilmesini sağlar.

Kanunlar, yasal düzenlemeler ve mevzuatın içeriğine göre kayıtlarımızı belli dönemler boyunca saklamamızı talep eder. Bu nedenle şirketimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve diğer şahıslar hakkında ulaştığımız kişisel bilgiler de dahil olmak üzere tüm bilgileri, hassasiyetle muhafaza etmemiz ve yönetmemiz gerekir.

Çalışanlarımızın, iş sözleşmeleri boyunca Artistanbul adına ürettikleri her türlü proje, her türlü yazılım, internet sayfaları veya ekranlar, algoritmalar, metodolojiler, blog yazıları ve belgelendirme ile Fikir ve Sanat Eserler Hakkında Kanun’da tanımlanan veya sınai veya ticari değer olan veya marka, patent, faydalı buluş, tasarım ve icat hakkı verebilecek tüm ürünler ile ilgili olarak her türlü mal, ticari vb. hakları ve ilgili çalışanın çalıştığı süre içerisinde Artistanbul adına ürettiği işler, bunların getirdiği ve getireceği haklar Artistanbul’a aittir. Yapılan buluşla ve yukarıda belirtilen çalışmalar ile ilgili, Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun’dan doğan tüm maddi, mali, ticari, sınai ve manevi haklar ile birlikte işleme, çoğaltma, yayma, umuma iletim, kiralama, temsil ve her türlü görüntülü veya yazılı ortamda yayım hakları ve diğer her türlü mali haklar, hazırlık çalışmaları, projeler, yazılım ya da diğer her türlü sürekli kayıt dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm telif ve mülkiyet hakları Şirket’e ait olmak üzere, süresiz olarak şirketin münhasır varlığı haline gelecektir.

 • Yapmamız Gerekenler:
  • Ofis, müşteri ofisi ya da herhangi bir ortamda bilgisayarları kilitli bırakmak,
  • Sorumlu olduğumuz iş faaliyetlerini dikkatli ve doğru bir biçimde Görev Takip Sistemi’ne kaydetmek,
  • Kayıtların uygun şekilde paylaşılmalarını sağlayacak şekilde tutulduğundan emin olmak,
  • Kişisel bilgileri ister elektronik ortamda ister kâğıt üzerinde olsun, emniyetli bir şekilde saklamak,
  • Kişisel bilgilerin doğru ve güncel olmalarını sağlamak.
 • Yapmamamız Gerekenler:
  • Tahsis edilen bilgisayar, e-posta hesapları dahil işin yapılması amacıyla teslim edilen tüm cihaz ve ekipmanları, Artistanbul’un faaliyet alanıyla çıkar çatışması ve rekabet yaratacak işler amacıyla kullanmak,
  • Çalışanın kendisine ait kullanıcı adını ve parolasını, diğer şirket çalışanları dahil olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşması,
  • Üçüncü şahıslarla olan tüm ilişkilerde, gizlilik ve şirketi temsil standartlarına aykırı hareket etmek,
  • Şirket içerisinde yazılı veya bilgisayar ortamında yapılan yazışmaları şirket çalışanı olmayan üçüncü şahıslarla ve/veya şirket içerisinde konuyla ilgili olmayan kişilerle paylaşmak,
  • Şirket tarafından sağlanan bilgisayar ve cihazlara korsan ve lisanssız yazılımlar yüklemek.
  • Çalışanın ücret bilgilerini ve ödemeleriyle ilgili bilgilerini, ilgili çalışanın onayı dışında diğer çalışanlar ya da üçüncü kişilerle paylaşmak.

 

4.3 Şirket Temsili

Birçoğumuz bir veya daha fazla paydaş grubu ve müşterilerle düzenli temas halindeyiz. Müşterilerimiz ve daha birçok taraf, şirketimizin faaliyetleri ve performansı hakkında onlara doğru bilgiler vereceğimize inanır. Artistanbul’un itibarı; şirketimiz dışındaki taraflara göstereceğimiz profesyonel davranışlarımıza bağlıdır. Bu temasların hepsinde çalışma ilkelerimize uygun şekilde hareket etmemiz gerekir.

 • Yapmamız Gerekenler:
  • Kişisel görüşlerimizle şirket görüşlerinin karıştırılmadığından emin olmak,
  • Her türlü medya kuruluşundan gelecek olan görüş, röportaj ve görüşme taleplerini Genel Müdür’e bildirmek ve aldığımız yönlendirmeye göre hareket etmek,
  • Eğitim ve konferanslara konuşmacı olarak katılmamız durumunda şirket ortakları ve/veya Genel Müdür’e bilgi vererek sunum içeriğini önceden paylaşmak,
  • Artistanbul markasının yer alacağı her türlü mecrada paylaşımda bulunmadan önce Genel Müdür’den onay almak,
  • Şirketimiz adına üçüncü kişilere yönelik göndereceğimiz tebrik/teşekkür/taziye mesajlarını şirket ortakları ve/veya Genel Müdür tarafından yapılan yönlendirme çerçevesinde iletmek.
 • Yapmamamız Gerekenler:
  • Bize bu konuda yetki verilmediği sürece, şirketimizi temsilen sözlü ve yazılı açıklama yapmak,
  • Kendi uzmanlık alanımızı aşan konularda şirketimiz adına konuşmak veya yazılı bildirimde bulunmak,
  • Kişisel görüşlerimizi bildirmek ya da kişisel işlerimizi yapmak için şirket antetli kağıtlarını, logosunu veya e-posta sistemini kullanmak,
  • İş ya da sosyal faaliyetler hakkında yönetim karar süreçleri tamamlanmadan şirket adına taahhütte bulunmak, yorum ve spekülasyonlara yol açacak mesajlar yazmak.

 

4.4 Sosyal Medya Kullanımı

Her gün gizli bilgi üretmekte, kullanmakta ve paylaşmaktayız. Hem kendimizin hem şirketimizin çıkarlarını ve itibarını korumak için bu bilgileri korumamız, bilgi kaydedeceğimiz zaman, bunu doğru ve düzgün bir şekilde yapmamız, uygun seviyedeki gizliliği ve güvenliği muhafaza ettiğimizden emin olmamız gerekir. Bu durum sosyal medya ağları için de geçerlidir.

Şirketimize ait kayıtlar; kağıt ve elektronik formlar olabileceği gibi web sitelerinde ve sosyal paylaşım ağları üzerinde yapılan yazışmalar ve fotoğraf, sesli mesajlar, video gibi görsellerden oluşabilir.

Şirketimiz, kanunlar çerçevesinde bireysel hak ve özgürlüklerimizi kullanmak üzere, sosyal medya paylaşımları konusunda bizleri kısıtlamamaktadır. Sosyal medya mecralarında paylaştığımız bilgiler, kişisel sorumluluklarımız içinde yer alır. Ancak bu haklarımızı kullanırken yapacağımız paylaşımlarda şirket kimliklerimizi, şahsi kimliklerimizden ayırmamız ve şirket itibarını düşünmemiz gerekir. Bu bilgiler doğrultusunda kendi hesaplarımızdan yapacağımız paylaşımlarda oluşabilecek herhangi bir yasal yükümlülükte sorumluluğun Artistanbul Şirketine ait olmayacağını bilmemiz gerekir.

Şirketimize ait gizli bilgilerin paylaşılmasına ilişkin kısıtlamalar, bu bilgiler kamuya açık hale gelene dek devam eder. Kendi kişisel bilgilerimizin gizliliğine önem verdiğimiz kadar diğer kişilerin ve şirket bilgilerinin de gizliliğine aynı şekilde saygı göstermemiz gerekir. Telif hakkı alınmayan ya da anonim olmayan içerikleri şirketimiz adına paylaşmaları durumunda, oluşacak yasal yaptırımlardan kendileri sorumlu olurlar.

Yaptıkları paylaşımlar sonrasında yayınladıkları içerikleri takip etmek, güncelliğini yitirmiş ve şirkete zarar vermesi muhtemel bilgileri kaldırmak ya da bu bilginin güncel olmadığını net bir biçimde belirtmek, yine bu çalışanların sorumluluğundadır. Yine görevleri gereği içeriklere yapılmış yorumlarla ilgili gerektiğinde aksiyon almaları gerekebilir. Böyle durumlarda sosyal medya ortamlarında katılımcılarla tartışmaktan kaçınmalı ve başkalarının fikirlerine saygı göstermeye özen göstermelilerdir.

 • Yapmamız Gerekenler:
  • Kişisel yorum veya katkıların şirketimizin itibarını zedelememesinden veya üzerinde yetkimiz olmayan bir hususta şirketi taahhüt altına sokmayacağından emin olmak,
  • Başkalarına bilgi yollarken hassas bilgileri korumak,
  • Şirketimizin hassas bilgileriyle ilgili bir iletiyle karşılaştığımızda Genel Müdür’e bildirmek,
  • Şirketimiz hakkında yazılmış olumsuz yorumlarla karşılaştığımızda ya da ilgili şirket itibarını zedeleyebilecek nitelikteki durumlardan haberdar olduğumuzda Genel Müdür’e bilgi vermek.
 • Yapmamamız Gerekenler:
  • Şirketimiz ve/veya şirketimiz müşterileriyle ilgili sosyal medya mecralarında yazılmış içeriklere olumsuz ya da şirket algısını yanlış yönlendiren yorumlar yazmak,
  • Halka açık olmayan şirketimizin finansal ve operasyonel bilgilerini (strateji, tahmin vb) paylaşmak,
  • Şirket tarafından henüz duyurulmamış yeni hizmet/ürün/proje bilgilerini paylaşmak,
  • Şirketin müşteri ve çalışanlarına ait bilgilerin herhangi birini paylaşmak,
  • Şirket/marka/ürün vb. görseli/bilgisi bulunan ve şirket kimliği ile örtüşmeyen her türlü içeriği paylaşmak,
  • Şirket tarafından bilgi güvenliği konularını ilgilendiren her türlü içeriği paylaşmak.

 

5. Çalışma Ortamı ve Şirket içi İlişkiler

5.1 Çalışma Ortamı ve Çalışanlar Arası İlişkiler

Şirketimiz tüm çalışanlarımız için güvenli, etkin ve üretken bir iş ortamı yaratma amacında ve kararlılığındadır. Çalışanlar olarak bizlerin de iş ortamımızda emniyetli olarak çalışma ilkelerimize, kanun ve yasal düzenlemelere uygun şekilde çalışmamız gerekir. Bunları hayata geçirirken; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ile borç-alacak ilişkisine girmememiz, kimseye kefil olmamamız ve kimsenin kefaletlerini kabul etmememiz önemlidir.

Artistanbul çalışanları olarak çalışma arkadaşlarımızın özel hayatlarına ve dinlenme zamanlarına saygı duyarız. Bunun için; mesai saatleri dışında, izinli olduklarında, resmi tatillerde ve hafta sonlarında çok acil ve kritik bir durum/sorun olmadığı sürece, onlara e-posta ya da mesaj atmamaya ve telefonla aramamaya özen gösteririz.

Diğer yandan; Artistanbul’un ya da servis verdiği müşterilerinin; ticari, finansal, müşteri memnuniyeti ve operasyonel süreklilik gibi konularda durumunu etkileyecek kritiklikteki durumlar için hepimiz üzerimize düşeni yapmaya hazırızdır.

 

5.2 Sağlık ve Güvenlik

Şirketimiz, çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasına büyük önem verir. Buna uygun hareket eder ve çalışanlarının sağlığını, güvenliğini ve fiziksel çalışma koşullarını gözetir.

 

5.3 Geri Dönüşüm

Dünya’nın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin kaynak sıkıntısı çekmemesi ve ülkelerin ekonomilerine katkı sağlaması açısından çok büyük önem taşır. Artistanbul’da geri dönüşüm bir yaşam felsefesidir ve çalışanlardan bu felsefeyi paylaşmaları ve buna uygun davranmaları beklenir.

 • Yapmamız Gerekenler:
  • Geri dönüştürülebilecek atık ve çöplerimizi; kağıt, plastik vb ayrıştırmaları yaptıktan sonra ilgili kutulara atarız,
  • Gereksiz kağıt kullanımından ve gereksiz çıktılardan kaçınırız,
  • Şarj edilebilen piller kullanırız,
  • Dalgınlıkla tüm çöplerini aynı kutuya attığını gördüğümüz arkadaşımızı uykusundan uyandırırız ☺,
  • Geri dönüştürülebilir atıklarımızı almaları için her hafta, ilgili yerel yönetim birimi ya da kuruma haber vermeyi unutmayız.
 • Yapmamamız Gerekenler:
  • Tüm çöplerimizi içeriğine bakmadan, gözümüze çarpan ilk çöp kutusuna atmak,
  • Çevreye, çöp kutularına pil atmak,
  • Gereksiz yere elektrik enerjisi ve su tüketmek,
  • Bu konuda bilinçsiz davranmak.

Özetle; çöplerimizi atarken bir daha düşünürüz :).

 

5.4 Kıyafet Politikası

Şirketimiz; itibarı ve profesyonel duruşu doğrultusunda dışarıya karşı olan imajını korumak için de gerekli olan çalışmaları sürdürmektedir. Bu nedenle çalışanlar olarak bizlerin de bu bilinçte olmasını beklemektedir.

Kurum kültürümüz özgürlüklerimize saygı duyan ve ofis ortamında işimizi yaparken rahat olmamızı önemseyen bir kültürdür. Bu nedenle; şirketimiz ofiste çalışacağımız ve ofis içinde ve dışında müşterilerimizle toplantılarımızın olmadığı zamanlarda, kıyafetler konusunda bir kısıtlama getirmemektedir.

 • Yapmamız Gerekenler:
  • Şirketimizin kurumsal itibarını zedelemeyecek şekilde giyinmek ve hareket etmek,
  • Müşterilerimize karşı her zaman profesyonel ve işe uygun bir görünüm sergilemek,
  • Şirket dışından katılımcıların bulunacağı toplantı, müşteri konumundaki toplantılar vb. etkinliklere katılacağımız veya görevimiz nedeniyle her an bu tip toplantılara katılmamızın gerekebileceği zamanlarda resmi kıyafetler giymek ve profesyonel iş hayatına uygun bakımlı ve temiz bir görünüm sergilemek.
 • Yapmamamız Gerekenler:
  • Ofiste, şirket dışından katılımcıların olduğu toplantılarda bulunurken, müşteri lokasyonunda çalışırken, müşterilerle toplantılara katılırken ve şirketi temsil edeceğimiz zamanlarda profesyonel olmayan tarzda giyinmek, şirketi olumsuz etkileyecek tarzda hareket etmek.

 

6. Çeşitlilik Yönetimi ve Ayrımcılık

İş yaşamında ayrımcılık; geçerli bir neden olmaksızın, fiili veya kendilerine atfedilen özellikleri nedeniyle çalışanların eşit muamele görmedikleri haksız bir durumdur. Ayrımcılığın belirleyici özellikleri; cinsiyet, engellilik durumu, aile durumu, cinsel yönelim, yaş, siyasal ve felsefi düşünceler, dini inançlar, sosyal faaliyetler, ırk, sosyal, kültürel ya da ulusal kökenlerdir.

Bizler Artistanbul’da, çeşitliliğin gücüne inanırız ve işimizi yaparken bunu büyük bir değer olarak kabul ederiz. Çalışanların farklılıkları, yaratıcılığımızı besler ve geliştirir ve bize, müşterilerimizi daha iyi anlama olanağı verir.

 • Yapmamız Gerekenler:
  • Çalışma arkadaşımızın, tedarikçimizin, iş ortağımızın ya da müşterimizin; cinsiyetini, engellilik durumunu, aile durumunu, cinsel yönelimini, yaşını, siyasal ve felsefi düşüncelerini, dini inançlarını, sosyal faaliyetlerini, ırkını, sosyal, kültürel ya da ulusal kökenini göz önüne almadan, bu kişileri herşeyden önce birer “birey” olarak kabul edip görev ve sorumluluklarımızı profesyonel bir şekilde yerine getirmek,
  • Tüm çalışma arkadaşlarımıza, hiçbir ayrımcılık yapmadan eşit düzeyde saygı göstermek ve profesyonel iş ilişkilerimizi sürdürmek.
 • Yapmamamız Gerekenler:
  • İşe alım, eğitim, terfi, ücret artışı, yeni bir iş/proje ataması, ofis içi ilişkiler ve genel olarak tüm çalışma koşulları kararlarında yukarıda yazılı temellerde ayrımcılık yapmak,
  • Ayrımcılık yapmadığımıza dair sık sık vurgu yapmak. Çünkü biliyoruz ki, bundan sürekli bahsetmek de ayrımcılık yapmaktır. ☺

 

7. Çalışan Uygulamaları

Artistanbul; çalışanlarına değer veren, profesyonel ve teknik gelişimleri için onları destekleyen, kurum içi iletişime ve karşılıklı güvene önem veren, çalışan-işveren ilişkisinde Türkiye Cumhuriyeti İş Kanunu esaslarına dayalı hareket eden ama bunlarla da sınırlı kalmayarak, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını yüksek tutmak amacıyla modern insan kaynakları uygulamalarını benimseyen bir şirkettir.

Bu bölümde Artistanbul’da temel insan kaynakları süreçlerinin işleyişine ve ilkelerine dair bilgiler ve şirkete özel çalışan uygulamalarının detayları sizlerle paylaşılmıştır.

 

7.1 Artistanbul Görev Takip Sistemi

Artistanbul Görev Takip Sistemi; web tabanlı bir uygulamadır ve şirket için hem kurumsal hafızanın tutulması hem de görev akışının sağlıklı ve güncel bir şekilde sağlanması açısından kritik önem taşır.

Artistanbul Görev Takip Sistemi’nde çalışanlar görev aldıkları projeler hakkında açılmış işleri görebilir, yeni görevler açıp bu görevleri başkalarına atayabilir, yetki sahibi oldukları projelerde bugüne kadar yapılmış tüm işleri ve oluşturulmuş belgeleri inceleyebilirler. Sistemin sürekliliği için her türlü bilgi ve güncellemenin geciktirmeden girilmesi tüm çalışanların temel sorumlulukları arasında yer alır.

Artistanbul Görev Takip Sistemi sayesinde çalışanlar, çalışırken ihtiyaçları olan tüm bilgi ve belgelere ulaşabilirler. Kurum içi tutulan Bigi Bankası/Wiki’de bulunan bilgiler ihtiyaçlara göre sık sık zenginleşmektedir.

 

7.2 Çalışma Saatleri, Esnek Uygulamalar ve Fazla Mesai

Artistanbul’da esnek mesai tercih sistemi ve evden çalışma (home office) uygulamaları mevcuttur.

Belirlenmiş olan standart çalışma saatleri 09:00-18:00’dir ve haftanın 5 günü çalışılır. (Pazartesi-Cuma).

Çalışanlar, sabah 08:00, 09:00 ya da 10:00’da işe başlayabilirler. İş başlangıç saatine göre çıkış saatleri sırasıyla 17:00, 18:00 ya da 19:00 olarak düzenlenebilir. Giriş-çıkış saatlerindeki esneklik, belirli bir dönem için geçerli olabileceği gibi, günlük olarak da tercih edilebilir. Burada amaç; çalışanların iş-özel yaşamları dengesini kurmalarına olanak sağlamaktır. Farklılaşan giriş ve çıkış saatlerinin takibi Ekip Liderleri’nin sorumluluğundadır.

Bu gün ve saatlerin dışında yapılan çalışmalar için çalışanlara Fazla Mesai ödemesi yapılır. Çalışanlar fazla çalışma sürelerinin girişini ilgili İK uygulaması (KolayİK) üzerinden yaparak, şirket ortak ve/veya Genel Müdür onayına gönderirler. Onaylanan fazla çalışma sürelerine karşılık gelen tutarlar, aylık olarak ilgili ayın maaş ödemesi ile birlikte ödenir. Çalışanların fazla mesai ödemelerini alabilmeleri için muhasebe tarafından belirlenen aylık takvime uygun olarak bu girişleri yapmaları gerekir.

Şirkette verimliliği artırmaya yönelik bir uygulama olan evden çalışma, çalışana verilmiş bir hak olmadığı gibi bir zorunluluk da değildir. Başka bir deyişle; iş planlamasına göre bu günlerde ofiste ya da müşteride olması gereken çalışanlar evden çalışmayacakları gibi, evden çalışmayı tercih etmeyen çalışanlar da ofise gelebilirler.

 

7.3 İşe Alım ve İşe Giriş

Bu görüşmeler; yüzyüze ya da telekonferans/videokonferans ve Google Meet üzerinden yapılır. Birinci görüşmesi olumlu olan adaylara, aday olduğu pozisyonun teknik gerekliliklerini ölçmek amacıyla bir ödev verilebilir. İkinci görüşmeler, gerek duyulursa, şirket ortakları ve/veya Genel Müdür tarafından gerçekleştirilir.

Artistanbul’da açık bir pozisyon oluştuğunda; çeşitli kanallar aracılığı ile ulaşılan ve uygun olan özgeçmişler değerlendirmeye alınır. İşe alım süreci adaylarla Ekip Liderleri’nin yaptığı ilk görüşmelerle başlar. Bu görüşmeler; yüzyüze ya da telekonferans/videokonferans ve Google Meet üzerinden yapılır. Birinci görüşmesi olumlu olan adaylara, aday olduğu pozisyonun teknik gerekliliklerini ölçmek amacıyla bir ödev verilebilir. İkinci görüşmeler şirket ortakları ve/veya Genel Müdür tarafından gerçekleştirilir. Teknik yeterlililik, iş için gerekli yetkinliklere sahip olmak ve kurum kültürüne uygunluk; aday seçimindeki ölçütlerdir.

Görüşme süreçlerini başarı ile tamamlayan ve kendisine iletilen iş teklifini kabul eden çalışana, Muhasebe tarafından, işe başlamadan önce tamamlaması gereken evrak listesi ve işlemler bildirilir.

Tüm evraklarını tamamlayan ve yasal olarak çalışmasına engel olmadığını belgeleyen yeni çalışan, Muhasebe’ye belgelerini teslim eder ve gerekli işlemleri yerine getirir. Muhasebe, yeni çalışanın işe girişi için gerekli işlemleri ve SGK girişini yapar. Yeni çalışana ait alınan ve imzalatılan tüm belgeler, çalışanın özlük dosyasında, ofiste muhafaza edilir.

Çalışan işe başladığı gün, kendisine Hoşgeldin Paketi verilir. Hoşgeldin Paketi’nin içerisinde yeni bir çalışanın ihtiyacı olan her şey ve hatta fazlası vardır.

 

7.4 İşten Ayrılma

İşten Ayrılma Sürecinin Başlatılması

Artistanbul bünyesinde çalışıp kendi isteğiyle istifa eden veya iş akdi feshedilen çalışanla ilgili tüm işlemler 4857 sayılı İş Kanunu’na dayalı olarak yapılır.

Artistanbul bünyesinde çalışıp, kendi isteğiyle işten ayrılma kararı alan (istifa eden) çalışan bu talebini Genel Müdür veya Şirket Ortakları ile paylaştıktan sonra, istifa dilekçesini Muhasebe’ye iletir.

İstifa eden çalışan ve Genel Müdür, ihbar sürelerini ve devam eden projelerdeki iş planlarını göz önünde bulundurarak, iş akdinin hangi tarihte sona ereceğini kararlaştırır.

4857 sayılı İş Kanunu’na dayalı olarak bu süreler;

  • 6 aya kadar çalışmış olanlar için: 2 hafta
  • 6 aydan 1,5 yıla kadar çalışmış olanlar için: 4 hafta
  • 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışmış olanlar için: 6 hafta
  • 3 yıl ve daha fazla çalışmış olanlar için: 8 hafta şeklindedir.

İş akdi feshedilen ya da ikale ile işten ayrılan bir çalışan için ise, işten ayrılma süreci; fesih bildiriminin imzalanması ile başlar.

 

İşten Ayrılma Sürecinin Yürütülmesi ve Sonlandırılması

Muhasebe, çalışanın istifa mektubunu işleme alarak, işten ayrılacağı tarihte ödenmesi gereken tutarı hesaplar. Bu ödemeye, işten ayrılan çalışanın çalıştığı gün kadar maaşı, varsa izin bakiyesinden doğan alacak vb ödemeler dahildir.

Çalışanın son iş gününde; muhasebe çalışana ibranamesini imzalatır. SGK ve Çalışma Bakanlığı’na çıkış bildiriminin yapılması için muhasebeye bilgi verir. Özel sağlık sigortasını iptal ettirir. Çalışanın ödemesini kendi yaptığı ayakta tedavileri de kapsayan özel sağlık sigortası varsa, çalışılmayan süreye göre hesaplamasını ve ödemesini gerçekleştirir.

Çalışan ayrıldıktan sonra, Muhasebe tarafından, çalışanın özlük dosyasını çıkışta imzaladığı belgelerle birlikte ‘ayrılanlar’ bölümüne kaldırır ve tutulan tüm personel kayıtları (personel, ücret listesi, kayıtları vb.) güncellenir.

İşten ayrılan çalışan tüm e-posta ve belgelerini olduğu gibi bırakır, silmez. Çalışanın görev aldığı projelerdeki tüm iş, belge ve üzerindeki demirbaşları aktardığından emin olduktan sonra, bilgisayarına format atılır.

 

7.5 İzin ve İş Göremezlik Yönetimi

Artistanbul’da 2 aylık deneme süresini tamamlayan çalışanlara, ilk 1 yılı içerisinde kullanmaları için 12 gün izin hakkı verilir. İlk 1 yıl içerisinde kullanılmayan izinler sonraki yıla devretmez.

Artistanbul’da 1 yılını tamamlayan çalışanların yıllık ücretli izin kullanımında 4857 sayılı iş kanunu esas alınır. Tüm izin talepleri ve onay süreci KolayİK üzerinden yürütülür.

 

Yıllık Ücretli İzin

Yıllık Ücretli İzin Süreleri:

  • 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) çalışma süresi olanlara: 14 gün
  • 5 yıldan 15 yıla kadar çalışma süresi olanlara: 20 gün
  • 15 yıl ve daha fazla çalışma süresi olanlara: 26 gün ücretli izin verilir.
  • Şirket çalışanlarından 50 yaş ve üzerinde olanlara verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

Yıllık izin süresinin içine rastlayan genel tatil günleri, resmi tatil günleri ve Cumartesi günleri yıllık izin süresinden sayılmaz. Yıllık izinler hak edilen yıl içerisinde kullanılmalıdır.

Yıllık izin talep eden çalışanın talebi, onaylanmak zorunda değildir. Genel Müdür proje/iş planlarına göre yıllık izinleri ertelemeye yetkilidir.

 

Ücretsiz İzin

Çalışan, kişisel nedenlerle geçici olarak ücretsiz izin isteyebilir. Çalışan bu talebini Genel Müdür ile görüşür ve nedenlerini açıklayarak onay ister. Onay alması halinde, bir dilekçe yazar ve ayrıca bu talebini KolayİK üzerinden de iletir.

Çalışanın ücretsiz izin talebine, şirket menfaatleri ve iş yoğunluğu gözetilerek onay kararı verilir. Çalışan en az 2 hafta süreli ücretsiz izin talebinde bulunabilir. İş Kanunu’nda tanımlı olan, ücretsiz izin verilmesinin zorunlu olduğu haller dışında, 2 haftanın altındaki talepler uygun değildir. Çalışana ücretsiz izinde olduğu süre boyunca maaş ödemesi yapılmaz, SGK primleri ödenmez. Yıllık ücretli izin süresi olan çalışan öncelikle bu izinlerini kullanmak durumundadır.

Ücretsiz izin kullanan çalışanın yıllık ücretli izin hakkı hesaplanırken, ücretsiz izinde olduğu dönem toplam çalışma süresinden mahsup edilir.

 

Diğer İzinler

Diğer izinler; Artistanbul çalışanlarının yıllık ücretli izinleri dışında farklı durumlara ve ihtiyaçlarına bağlı olarak kullanabilecekleri ücretli izinlerdir. Bunlar: Babalık İzni, Vefat İzni, Evlilik İzni, Doğum ve Süt İzni ve Doğum Günü İzni’dir. Diğer izin talepleri ve onay süreci de, KolayİK üzerinden yürütülür.

Babalık İzni: Çalışanın, eşinin doğum yapması durumunda, doğum belgesinin ibrazı şartı ile doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 1 aylık süre içinde 5 gün ücretli izin kullanma hakkı vardır.

Vefat İzni: Çalışanın 1. derecede bir yakınının (anne, baba, eş, kardeş, çocuk) vefatı durumunda 3 gün ücretli izin kullanma hakkı vardır.

Evlilik İzni: Çalışanın evlenmesi durumunda, evlilik belgesinin ibrazı şartı ile evliliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 aylık süre içinde 3 günlük ücretli izin kullanma hakkı vardır.

Doğum İzni: Çalışanın doğum yapması durumunda, uygulanacak izin süreci 4857 sayılı İş Kanunu’na göre düzenlenir:

  • Çalışanın doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktor raporu ile çalışan isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, çalışanın çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
  • Yukarıda öngörülen süreler çalışanın sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler doktor raporu ile belirtilir.
  • Hamilelik süresince kadın çalışana periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
  • Gebe veya emziren çalışan günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz. Bu süreçte çalışan; şirketin normal çalışma süresine göre eksik olan süreyi; 1. Yöneticisinin de onayı ile sabah geç gelmek, öğle arasına eklemek veya akşam erken çıkmak yöntemlerinden birini tercih ederek kullanabilir. Bu uygulama ile gebe ve emziren çalışanın 7,5 saat çalıştırılması sağlanır.

 

Doğum İzni Bitimi Sonrasında Kullanılacak İzinler

16 haftalık Doğum izninden döndükten sonra çalışanın talep edebileceği 4 ayrı seçenek mevcuttur:

 1. Doğum izni bitimi sonrasında iş başı yaparak, bebek 1 yaşına gelinceye kadar günde 1,5 saat veya haftada 1 gün süt izni kullanılabilir. Bu süreler için süt izni talebi yapılması gerekmektedir.
 2. Doğum izni bitimi sonrasında önce ücretli izinlerini kullanılıp (önce yıllık izin, sonrasında toplu süt izni), sonrasında da 6 aya kadar ücretsiz doğum izni kullanılabilmektedir. Ücretsiz izin süreleri, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
 3. Yarım Çalışmada (Çalışma Süresinin Yarısı Kadar Ücretsiz İzin Hakkı) doğum sonrası analık izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine, doğum sonrası yarım çalışma belgesi ile başvurulması gerekmektedir. Zorunlu sebepler dışında başvuruda gecikilen süre, doğum sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılmaktadır.

Çalışanın bu haktan yararlanabilmesi için bebeğin doğum tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

  • Doğum yapan çalışanın, doğum izni sonrası yarım çalışma (part-time) talebinin olması halinde:
  • Birinci doğumda 60 gün (Yarım çalışmanın bitiminde Ücretsiz izin kullanılmak istenirse sadece 120 gün kullanılabilir)
  • İkinci doğumda 120 gün (Yarım çalışmanın bitiminde Ücretsiz izin kullanılmak istenirse sadece 60 gün kullanılabilir)
  • Üçüncü doğumda 180 gün (Yarım çalışmanın bitiminde Ücretsiz izni kullanamaz) süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar Yarım Çalışma Hakkı verilir.
  • Çoğul doğum olursa;
   • 60 gün + 30 gün = 90 gün (Sonrasında Ücretsiz doğum izni kullanılmak istenirse sadece 90 gün kullanılabilir)
   • 120 gün + 30 gün = 150 gün (Sonrasında Ücretsiz doğum izni kullanılmak istenirse sadece 30 gün kullanılabilir)
   • 180 gün + 30 = 210 gün kullanılabilir. (Sonrasında Ücretsiz doğum izni kullanılamaz)
   • Çocuğun engelli doğduğunun doktor raporu ile belgelendirilmesi halinde bu süre 360 gün olarak uygulanmaktadır.

Yarım çalışma bitimi sonrasında ücretsiz izin talebi olan çalışanlar ilgili sürelerinin bitiminde önce kullanılmamış yıllık izinlerini, sonra toplu süt izinlerini kullanmayı talep edebilirler. Bu izinlerin kullanılabilmesi için Genel Müdür onayı gerekmektedir.

Toplu süt izni kullanımı talebinde bulunmayan çalışanlar, yarım çalışma süreleri bitimi itibariyle çocuk 1 yaşına gelene kadar haftada bir gün ya da günde 1,5 saat süt iznini kullanabilirler.

Yarım çalışma sonrasında ücretsiz izin kullanmak istemeyen çalışanlar, önce kullanılmamış yıllık izinlerini, sonra süt izinlerini kullanabilirler, fakat bu sürelerden sonra ücretsiz izin kullanılamamaktadır.

       4. Kısmi Süreli Çalışmada doğum sonrası izinlerin bitiminden sonra, çocuğunu mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar ebeveynlerden biri kısmı süreli çalışma hakkını kullanabilmektedir. Bu talebin kısmi çalışmaya başlanılacak tarihten 30 gün önce işverene yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz. Bu talepte bulunmak isteyen çalışanların 30 gün öncesinde yazılı bildirimleriyle birlikte eşine dair çalışma belgesini ve çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisini Muhasebe’ye iletmesi gerekmektedir.

Tam süreli çalışmaya geri dönmek isteyen çalışanlar, bu durumu Genel Müdür’e en az 30 gün öncesinde yazılı olarak bildirmelidir. Kısmi çalışma hakkı 1 çocuk için sadece 1 defa talep edilebilir. Çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar bildirim şartına uyarak çalışanlar bu haktan yararlanabilirler.

Süt İzni: Doğum yapan çalışanlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat veya haftada 1 gün süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını çalışan, Genel Müdür ile birlikte belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Doğum Günü İzni: Bu iznin kullanımı proje/iş planına ve Genel Müdür onayına bağlıdır. Gününde kullanılamamış doğum günü izinlerinin, takip eden 1 ay içerisinde kullanılması gerekir. Bu süre zarfında kullanılmayan izinler, devretmez. Doğum günü izni; ücretli izindir ancak 1 ay içerisinde kullanılmayan doğum günü izni olan bir çalışanın işten ayrılması durumunda herhangi bir izin bakiyesi oluşmaz. Doğum günü izni, diğer izinlerle birleştirilerek kullanılabilir. Çalışanın doğum gününün Cumartesi ya da Pazar günlerine denk gelmesi durumunda, doğum günü izni takip eden Pazartesi günü itibariyle kullanılabilir.

Mazeret İzni, Hastalık İzni, Taşınma İzni gibi şirket inisiyatifinde olan izinler ya da 1 günün altındaki izinler, çalışanın şirket ortakları ve/veya Genel Müdür’ü önceden bilgilendirmesi ve onay alması şartıyla açık iletişim ve dürüstlük çerçevesinde yönetilir.

 

İş Göremezlik

Artistanbul’da sağlık nedenleriyle rapor alan çalışanlara raporlu oldukları süre boyunca ücretleri ödenmeye devam edilir ve herhangi bir kesinti yapılmaz. 3 gün ve üzeri iş göremezlik raporu alan çalışanların, rapor bitiminde aldıkları iş göremezlik ödemesini Artistanbul’un şirket hesabına yatırmaları gerekmektedir.

 

7.6 Eğitim ve Gelişim

Artistanbul; çalışanlarının teknik gelişimlerine önem veren ve bu doğrultuda onlara yatırım yapan bir şirkettir. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim seçimlerinden, şirket yönetimi kadar çalışanlar da sorumludur. Çalışanların; gelişimlerine fayda sağlayacağını düşündüğü eğitimleri, seminerleri araştırması ve Genel Müdür ile paylaşması beklenir. Genel Müdür; eğitimin bütçesini, içeriğini ve çalışana/işine katkısını değerlendirerek onay kararını verir.

Artistanbul’da çalışanların bilgi ve deneyimlerini geliştirebilmeleri ve uluslararası uygulamaları izleyebilmeleri için yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen eğitim, seminer, konferans vb. organizasyonlara katılımları sağlanır.

Çalışan, yurtiçi/yurtdışı eğitim, konferans/seminerlere katılımda; ulaşım, konaklama ve vize süreçlerini kendisi takip eder. Seyahat işlemleri ile ilgili detaylar şirketin seyahat ve masraf yönetim sürecinde belirlenen ilkelere uygun gerçekleştirilir.

Artistanbul’da çalışanlar sonunda sertifika aldıkları eğitimlere de katılırlar. Bu eğitimlerin ve sınavların masrafını şirket karşılar. Çalışanın 2. sınavda da başarılı olmaması ve sertifikayı almaması durumunda, eğitim ve sınavların masrafları çalışanın ücretinden kesilir. Bu maliyetin çalışanın ücretinin üzerinde olması durumunda ise, kesinti 2 ya da 3 taksitte yapılır.

 

Eğitim Taahhütnamesi

Toplam maliyeti 2.000 USD ve üzerinde olan davranışsal veya teknik becerileri geliştirme amacıyla düzenlenen yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim, e-learning kursları, seminer, konferansların organizasyonları öncesinde, çalışanlardan ıslak imzalı bir eğitim taahhütnamesi alınır.

Eğitim taahhütnamesi imzalayan çalışan, 6 ay süreyle 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde sayılan sebepler dışında iş sözleşmesini sonlandırmayacağını taahhüt eder. Eğitim taahhütnamelerinde, taahhütname süresi eğitimin tamamlandığı tarihten itibaren başlar. Çalışanın, eğitimin bitiş tarihinden itibaren 6 ay süre ile şirkette görevine devam etmesi beklenir. Bu süre dolmadan, herhangi bir sebep ile istifa etmesi veya İş Kanunu’nun 25/II maddesinde yer alan fiiller nedeniyle iş akdinin fesih edilmesi halinde; çalışmadığı süreye denk gelen eğitim giderleri için alacaklarından kesinti yapılır. Çalışan, gerekli bildirimin kendisine yapılmış olmasına rağmen masrafları ödemez ise, bildirim tarihinden itibaren aylık %5 gecikme faizi ile birlikte tüm tutarın şirkete geri ödenmesinden sorumlu olur.

 

7.7 Geribildirim Süreci

Artistanbul’da geribildirimin faydasına ve gelişimimize olan katkısına inanırız. Bu doğrultuda, Genel Müdür ve Ekip Liderleri çalışanlarla aylık periyodlarda birebir görüşmeler yapar. Zamanın etkin kullanıldığı bu görüşmelerde, çalışan ve yönetici arasında çift yönlü geribildirim paylaşımı yapılır. Belirli aralıklarla yapılan bu görüşmelerin yanı sıra; ihtiyaç duyulması durumunda anlık geribildirim görüşmeleri de yapılır. Bu görüşmeler yöneticiler tarafından talep edilebileceği gibi çalışanlar tarafında da talep edilebilir.

Geribildirim görüşmelerinde;

 • Olumlu yaklaşım gösterilerek, güçlü yönler takdir edilirken, çalışanın geliştirilmesi gereken davranışlar ve teknik alanlar belirtilir,
 • Her iki taraf da iyi bir dinleyici olup, münakaşa ortamının oluşmamasına dikkat eder,
 • Yönetici, gelecek için saptanacak hedeflerde çalışanla anlayış birliğine varmaya gayret eder,
 • “ben, sen” yerine “biz” kavramı hâkimdir.

 

7.8 Ücret ve Yan Haklar

Ücret Yönetimi

Artistanbul Ücret Politikası, içinde bulunduğu sektör dinamikleri, performans kültürü ve organizasyon yapısı unsurları çerçevesinde oluşturulmuştur. Ücret Politikası, tüm çalışanları kapsar.

Artistanbul Ücret Politikası’nın temel amacı; şirketin stratejisi, mevcut politikaları, etik değerleri ve hedefleri arasında bir tutarlılığın sağlanmasıdır. Ayrıca; şirkette katma değer yaratan, yüksek mesleki niteliklere ve profesyonel geçmişe sahip çalışanların, Artistanbul’a kazandırılması ve elde tutulması amacını da güder.

Artistanbul Ücret Politikası’nda; çalışanların ücretleri; sorumlu oldukları işlerin büyüklüğü ve pozisyonları, temellerine dayanır ve iç adaletin korunması prensibi gözetilerek belirlenir.

 • Artistanbul Ücret Politikası’nda yıllık olarak 12 Net ücret ödenir. Ücret ödemeleri bir sonraki ayın ilk 6 iş günü içerisinde yapılır. Ödemelerin ardından hazırlanan bordrolar; Muhasebe tarafından çalışanlara iletilir ve imzalatılır.
 • Ücret artışları yılda 4 defa, ocak, nisan, temmuz ve ekim ayı ücretlerinde yapılır. Çalışanlar şirkette 9. ayını tamamladıktan sonraki ilk ücret artış döneminde ücret artışı almaya hak kazanırlar. Ücret artış döneminde istifasını vermiş ya da işten ayrılması kesinleşmiş olan çalışana ücret artışı yapılmaz.
 • Her yıl başında maaşlarına yönelik yapılan ücret artışında resmi olarak açıklanmış, TC Merkez Bankası bir önceki yılın TEFE ve ÜFE rakamlarının ortalaması son bir yıl içinde yapılan toplam zam oranı ile karşılaştırılarak yapılır. Önceki 3 çeyrek dönemde yapılan artış toplamı, bu oranın altında kalmışsa, tüm çalışanların ücretleri bu oranı yakalayacak şekilde artırılır.
 • Bu rakamın üzerindeki ücret artışları ise “refah zammı”dır ve şirketin finansal durumuna göre belirlenmiş olan standart bir artış oranı uygulanır.
 • Genel Müdür, Ocak ayı dışında uygulanan ücret artış oranını; çalışanların performanslarını ve kariyer gelişimlerini göz önünde bulundurarak farklılaştırabilir ve bu doğrultuda gerekli gördüğü çalışanlar için standart üzeri bir oranda artış yapabilir.

 

Yan Haklar

 • Özel Sağlık Sigortası: Artistanbul’da 2 aylık deneme süresini tamamlayan tüm çalışanlar için Özel Sağlık Sigortası başlatılır. Primlerin tamamı Artistanbul tarafından ödenir. Sigorta kapsamı; yatarak tedaviler için %100’dür. Ayakta tedaviler için ise çalışan özel sigorta kurumunun indirimlerinden faydalanabilir. Özel Sağlık Sigortası kapsamına ayakta tedavileri de dâhil etmek isteyen çalışanlar için acentadan teklif alınır ve çalışanlar maaşlarından 6 eşit taksitte kesilecek şekilde, kendileri ödemesini yaparak bundan faydalanabilirler.
 • Öğle Yemeği: Artistanbul çalışanlarına “Ticket Card” ve “Nakit Ödeme” olmak üzere iki alternatif sunar. Her iki alternatifte de aylık olarak belirlenen tutar (2022 yılı itibariyle) 1.200 TL’dir. Aylık yemek ücreti tutarları yıllık olarak gözden geçirilerek, gerekli artışlar uygulanır.
 • GSM Hattı ve Telefon: Görevi gereği mobil, ulaşılabilir olması gereken ve/veya telefonla sıklıkla konuşması gereken çalışanlar, şirket GSM hattı talebinde bulunabilirler. Bu çalışanlara eğer talep ederlerse ve varsa cihaz da verilebilir.

 

Ödüllendirme

Artistanbul’da başarıları birlikte kutlamayı ve ödüllendirmeyi severiz. Çalışanın beklentilerini aştığı ve yarattığı katma değere karşılık olarak Genel Müdür, bazı özel durumlarda çalışana bir ödül verilmesine karar verebilir.

 

7.9 Seyahat ve Masraf Yönetimi

Artistanbul çalışanlarının iş gereği yaptıkları harcamalar şirket tarafından karşılanır. İş seyahatlerinde; konaklama, yemek ve ulaşım masrafları şirket tarafından karşılanan masraf türleridir.

Masraf beyanları ve onay süreci, masraf formu üzerinden Genel Müdür’ün ıslak imzası ile yürütülür. Bu sürecin kurallarını bilmek ve bunlara uygun davranmak tüm çalışanların sorumluluğundadır.

Seyahat giderlerinin işle ilgili ve çalışanların görevleriyle ilintili ve açıklanabilir olması esastır. Bu çerçevede, seyahat edenin yol giderleri, şehir içi ulaşım giderleri şirket adına belgelenmek kaydıyla karşılanır.

Belgelenmeyen hiçbir masraf için ödeme yapılmaz. Sadece doğası gereği belgesi olmayan köprü geçiş, minibüs, otobüs, tramvay gibi seyahat masrafları ve harcamalar belgesiz olarak kabul edilebilir. Yurtdışı seyahatlerde istisnai olarak gidilen ülkedeki mevzuat ve mevcut uygulamalar gereğince ulaşım masrafları konusunda herhangi bir belge talep edilmesine rağmen alınamıyor ise, ulaşım masrafları, Genel Müdür onayıyla masraf belgesi olmadan ödenebilir.

Konaklama organizasyonları, oda+kahvaltı şeklinde yapılır. Yurtiçinde seyahat eden çalışanın öğle, akşam yemekleri ve su, çay, kahve, atıştırmalık gibi ihtiyaçları için günlük toplam 350 TL üst limiti (2022 yılı için) vardır. Bu limiti aşmayacak şekilde ve belgeleriyle beyan edilen masraflar şirket tarafından ödenir. Bu limit her yılın ocak ayında gözden geçirilerek gerek olması halinde güncellenir. Yurtdışı seyahatler söz konusu olduğunda ise, seyahat edilecek ülkenin şartlarına göre bir limit belirlenir ve seyahat öncesinde çalışana bildirilir.

Konaklama için otel seçim yapılırken benzer alternatifler arasından en uygun maliyetli ve etkinliğe/iş alanına en yakın mesafedeki otel seçilir.

Uçak ile seyahat edilmesi durumlarında; çalışan ikametgâhı açısından en uygun havaalanından olan uçuşları tercih eder. Yurtiçi seyahatlerde havaalanı transferleri için, eğer ilgili şehirde varsa, Havaş kullanılır. İstanbul’dan gidişlerde, saat: 10.00 ve sonrasındaki uçuşlar için, çalışanların ev-havalimanı arası ulaşımda Havaş kullanılmaları beklenir, daha erken saatteki uçuşlar için taksi kullanılabilir. Seyahat edilen şehire uçağın iniş saati 08.00 ve sonrası olduğunda, o şehirde Havaş olması ve iş başlangıç saatinin uygun olması durumunda, çalışanın yine Havaş kullanması beklenir. Yurtdışı seyahatlerinde çalışanlar havaalanı ulaşımları için taksi kullanılabilirler.

Yurtdışı seyahatlerde, çalışanın pasaportu yoksa veya pasaport geçerlilik süresi vize alınması ve seyahat süresi için yeterli değilse; çalışanın kendisi pasaport başvuru yaparak işlemleri tamamlar. Pasaport cüzdan bedeli ve 2 yıla kadar olan pasaport harç bedeli şirket tarafından karşılanır. Aynı şekilde vize gerektiren bir ülkeye seyahat edilecekse, vize masrafları da şirket tarafından karşılanır.

Seyahat organizasyonlarının yurtiçi uçuş ve konaklamalar için en az 2 hafta öncesinden, yurtdışı uçuş ve konaklamalar için ise en az 4 hafta öncesinden yapılması gerekmektedir. Müşteriden kaynaklı olduğu sürece, bu süreçteki gecikmeler gözardı edilir.

Acil ofis ihtiyaçları, müşteri ağırlama vb gibi durumlarda 200 TL’ye kadar olan masraflar için çalışanın ön onay alması gerekmez. Masrafı yapan çalışan, masraf formunu şirket uygulamasına uygun bir şekilde, gerekli açıklama ve belgeleriyle Genel Müdür’ün onayına ilettikten ve onay aldıktan sonra, hesabına ödemesi yapılır.

 

7.10 Aday Öneri Uygulaması

Aday Öneri Uygulaması; Artistanbul çalışanlarının, şirketteki açık pozisyonlar için aday önermelerini ve önerdikleri adayın işe alınması halinde ödüle hak kazanmalarını içeren bir insan kaynakları uygulamasıdır. Önerilen aday işe başlama tarihinden itibaren yasal deneme süresi olan 2. ayın sonunda, Artistanbul’da çalışmaya devam ediyorsa, öneriyi yapan çalışan ödül almaya hak kazanır. Ödül; 1.000 TL tutarında hediye çekidir.

Öneriyi yapan çalışanın ödülü alabilmesi için, ödüle hak kazandığı tarihte halen Artistanbul çalışanı olması gerekmektedir. Aynı pozisyonun tekrar açılması halinde, yönlendirilen aday 1 yıl içinde işe alınırsa öneren çalışan yine ödüllendirilir. Çalışanın alabileceği ödüllerle ilgili bir sınır yoktur.

Daha önce Artistanbul’da çalışmış ve işten ayrılmış kişiler aday olarak kabul edilmez. Genel Müdür ve Kurucu Ortak bu uygulamanın kapsamı dışındadırlar.

 

8. Artistanbul’da İç İletişim

Artistanbul, birlikte ve eğlenerek çalışmayı ilke edinmiş bir şirkettir. Şirket içi iletişimi ve deneyim paylaşımını desteklemek amacıyla, periyodik olarak çalışanları bir araya getirecek yemek, happy hour gibi etkinlikler düzenlenir. Çalışanların doğum günleri, yeni yıl, yaz mevsiminin gelişi, tamamlanan bir proje, ekibe yeni katılanlar, askere gidenler ve daha nice güzel olaylar, eğlenceli etkinliklerle kutlanır. Yılbaşı partisi öncesinde yapılan hediye çekilişi ve süslenen yılbaşı ağacı yıllar içerisinde gelenekselleşmiştir.

En eğlenceli partilerden biri ise büyük müşteri kutlama partisidir; nam-ı diğer Nuri Alço partileri! Bu partide kutlamalar; partiye ismini veren ve tarifi şirkete ait özel bir içecek ve bolca abur cubur ile yapılır.

 

9. Kurucu Ortağımızın Mesajı

Değerli çalışma arkadaşım!

Bugün aramıza katılarak bir parçası olduğun Artistanbul, sıradan bir firma değildir. Sıradan olmaması için bugüne dek elimizden geldiğince uğraştık, üzerine titredik.

Çalışanlarına özenli, çevreye duyarlı, insan haklarına saygılı, tüketiciye karşı sorumlu ve kazandığının en azından bir kısmını içinde yaşadığı topluma geri ödemeye çalışan, açık kaynak ve açık standartlardan yana bu yapıyı kurgulayabilmek için çok uğraştık.

Bu çabalarımızın sonrasında, Artistanbul’u yukarıda saydığımız değerlere sahip çıkmasını sağlayacak bu kurallar manzumesini ortaya çıkardık. Bu metin, Artistanbul’un sadece müşterileri ve çözüm ortaklarıyla değil; kurum içi ilişkilerinde de tüm yönetici ve çalışanların uymasını beklediğimiz bazı temel ilkeleri içeriyor.

Bu metni hazırlarken, çalışanların yasal haklarını kısıtlayan değil; onların sosyal haklarını mevcut iş kanunlarının ötesine taşıyan ve kazanımlarını garanti altına alan bir yaklaşımı izlemeye çalıştık.

 

Sevgili yol arkadaşım;

Artistanbul, sadece teknoloji ve mühendislik çözümleri sunan bir firma değil, çok daha fazlası… Çünkü biz burada sadece teknolojik çözümler üretmiyoruz, aynı zamanda sık sık hayaller de kuruyoruz!

Osmanlıca’da mühendis anlamına gelen “hiyelkâr” kelimesi ile rüya gören kişi anlamına gelen “hayalkâr” aynı kökten gelir. Her iki eylemde de esas olan, hayal etmektir.

Artistanbul’da mühendis, yazılımcı, eğitmen ya da proje yöneticisi olarak çalıştığınızda sadece sorun çözmenizi değil; yeni ve rahatsız edici sorular soracak “hayalperestler” olmanızı arzuluyoruz.

Daha çok yapacak işimiz var… Bu yolculukta yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ederim.

Ali Işıngör